R.A. Forum

Accueil > Onderzoek over het Anarchisme > GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS


Articles :


ARIËNS, H., L. BERENTSEN, F. HERMANS, Religieus anarchisme in Nederland tussen 1918 en 1940, in het rijk der vrijheid, Zwolle, 1984.
CONSTANDSE, Anton, Anarchisme van de daad van 1848 tot heden, Den Haag, 1969.
CONSTANDSE, Anton, De alarmisten, 1918-1933, politieke teksten, gedichten, essays en tekeningen uit de anarchistische tijdschriften Alarm en Opstand, ingeleid en samengesteld door Anton Constandse, Den Haag, 1975.
CONSTANDSE, Anton, De bron waaruit ik gedronken heb, Herinnerigen van een vrijdenker, Amsterdam, 1985.
CONSTANDSE, Anton, Grondslagen van het anarchisme, Rotterdam, 1938
DOMELA NIEUWENHUIS, Ferdinand, Geschiedenis van het socialisme, drie delen, Amsterdam, 1901-1902.
DUIVENVOORDEN, Eric, Het Kroningsoproer, 30 april 1980, Reconstructie van een historisch keerpunt, Amsterdam 2005.
GIELE, Jacques J., Arbeiderszelfbestuur in Spanje, Een verslag van de collectivisatie van de Catalaanse economie tijdens de Spaanse Burgeroorlog, Utrecht, 2004.
JONG, Rudolf de, De Spaanse burgeroorlog. Den Haag, 1963.
KAMINSKI, Hanns-Erich, Barcelona 1936, Amsterdam, 2009
LEHNING, Arthur, Radendemocratie of staatscommunisme, Marxisme en anarchisme in de Russische Revolutie (1930), Amsterdam, 1972.
LEHNING, Arthur, Spaans dagboek, Aantekeningen over de revolutie in Spanje ; ingeleid en van aantekeningen voorzien door Toke van Helmond, Oude Tonge, 1996.
RAMAER Hans, De pyramide der tyrannie, Anarchisten in Nederland (tussen 1895-1966), Amsterdam, 1977.* aide à la recherche